FFk-Nytt


Flygtidningen FFK-Nytt är riktad till flygintresserade och medlemmar i Frivilliga Flygkåren. Under min tid på FFK designade jag 21 nummer (fyra nummer per år) Tidningen består av intern information till medlemmar, flygnyheter och reportage.